Thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 13

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 13 ngày 15/05/2014 do thay đổi Người đại diện theo Pháp luật như sau:

 

 

 

Giay-CNDKKD-Lan-13_Page_1Giay-CNDKKD-Lan-13_Page_2

Giay-CNDKKD-Lan-13_Page_3

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

Link tải file