Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Đinh Thị Bích Hà

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Đinh Thị Bích Hà
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 464.736 cổ phiếu (tỷ lệ: 2,20%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 438.432 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.304 cổ phiếu (tỷ lệ 0,12%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/10/2019.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

26.09.19 TB-giao-dich-co-phieu-SJ1-HaDTB