Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ- Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.123.874 cổ phiếu (tỷ lệ: 32,61%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 114.079 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.237.953 cổ phiếu (tỷ lệ 33,21%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: tăng sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/09/2017 đến ngày 25/10/2017.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-TB giao dich cua co dong noi bo- Cty CP Phat trien Hung Hau