Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.334.318 cổ phiếu (tỷ lệ: 22,33%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 133.582 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.467.900 cổ phiếu (tỷ lệ: 23,6%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 25/05/2017 đến ngày 24/06/2017.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

Thong bao giao dich cua co dong noi bo