Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng gửi đến Quý cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 như sau:

  • Thời gian: 08h00, Thứ bảy, ngày 31/12/2016.
  • Địa điểm: Khách sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.
  • Nội dung: ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Download thông báo theo đường link sau:

tb-moi-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-tai-chinh-tu-01-10-2016-den-30-10-2017