Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng-17/07/2017

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng:

  1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
  2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

CBTT ve thong bao phat hanh co phieu ra cong chung