Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt gửi VSD

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Thông báo số 01.2016/TB-CBTT ngày 17/02/2016 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

– Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2016.

– Ngày thanh toán: 17/03/2016.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 17/03/2016 và xuất trình CMND.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

TB 02.2016 Tam ung co tuc bang tien