Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2017
  • Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
  • Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
  • Ngày thanh toán: 03/08/2017.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

TB gui VSD ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen nhan co tuc nam 2016 bang tien mat