Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018.
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

TB ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen To chuc DHDCD thuong nien 2019