Vị trí Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu cần tuyển

I. Vị trí: Trưởng Phòng Tài chính Kế toán

II. Mục đích công việc:

– Đảm bảo các hoạt động của Phòng Tài chính kế toán được vận hành xuyên suốt, hoàn thành các hạng mục báo cáo của Ban Điều hành giao.

III. Trách nhiệm & Quyền hạn giải quyết công việc:

  1. Trách nhiệm:
  • Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty/ Đơn vị thành viên, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê;
  • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty/ Đơn vị thành viên;
  • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị;
  • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê;
  • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán;
  • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty;
  • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp;
  • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.
  1. Quyền hạn:
  • Chỉ đạo trực tiếp Kế toán viên trong các công việc thuộc phòng Tài chính Kế toán;
  • Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo quy chế lao động và lương của Công ty/ Đơn vị thành viên;
  • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty/ Đơn vị thành viên chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng;
  • Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý;
  • Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban Điều hành. Trường hợp không được Ban Điều hành xử lý thoả đáng có quyền báo cáo Hội đồng Quản trị.
  1. Mối liên hệ công tác:
  • Tham mưu cho Ban Điều hành trong công tác hoạch định chiến lược về tài chính, trong việc phân tích tình hình kinh tế – tài chính của Công ty/ Đơn vị thành viên và kiểm tra kiểm soát Ngân sách của Công ty/ Đơn vị thành viên;
  • Báo cáo tình hình thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Điều hành theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất;
  • Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Tổng Giám đốc;
  • Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính;
  • Quan hệ với các ngành chức năng: Thuế, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp,…
  1. Kiểm tra, giám sát:
  • Quản lý, điều hành Phòng Tài chính kế toán, Bộ phận Tài chính Kế toán;
  • Theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thuộc quyền quản lý với bảng phân công công việc/ bảng mô tả công việc.
  1. Hệ thống thông tin, báo cáo:
  • Định kỳ báo cáo kết quả/ tình hình kinh doanh cho Ban Điều hành;
  • Thực hiện các công việc và báo cáo khác theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc phụ trách/Tổng Giám đốc.

VI. Yêu cầu tiêu chuẩn

 1. Trình độ học vấn
  – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.
 2. Khả năng ngoại ngữ
  – Tiếng Anh giao tiếp.
 3. Kỹ năng tin học
  – Thành thạo chương trình Word, Excel, P.Point, Internet, phần mềm kế toán.
 4. Kinh nghiệm công tác
  – Trên 5 năm ở vị trí tương đương.
 5. Năng lực chuyên môn
  – Am hiểu Luật thuế, Luật kế toán doanh nghiệp.
  – Nắm vững nghiệp vụ kế toán, kiến thức chuyên môn.
  – Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, chính xác.
  – Quan sát, phân tích, tổng hợp.
 6. Năng lực chung
  – Có tư duy chiến lược và sáng tạo;
  – Có khả năng giao tiếp tốt và hiểu tâm lý nhân sự;
  – Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt;
  – Có khả năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, kiểm soát tiến độ công việc.
 7. Phẩm chất cá nhân
  – Bình tĩnh, kiên định trước khó khăn, trở ngại;
  – Hoà đồng và gương mẫu trong giao tiếp, hành xử;
  – Tinh thần trách nhiệm cao, dấn thân trong công việc;
  – Đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.
 8. Giới tính, độ tuổi
  – Nam/ Nữ, tuổi từ 30 trở lên, ngoại hình dễ nhìn, sức khoẻ tốt.

V. Phúc lợi

– Lương: Hấp dẫn và cạnh tranh. Làm theo khả năng, hưởng theo năng lực

– Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

VI. Địa điểm làm việc

– Văn phòng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

– Liên hệ: Mr. Thụ – thutq@hunghau.vn