1. Văn hóa

ConNguoi

Tầm nhìn

Là doanh nghiệp hàng đầu trong chế biến hàng giá trị gia tăng của ngành thủy hải sản Việt Nam, HungHau Agricultural (HHA) tự tin sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Để luôn tiên phong trong việc tạo ra các sản phẩm mới có chất lượng cao, HHA không ngừng đổi mới hệ thống quản trị và kiện toàn đội ngũ nhân sự.

Sứ mệnh

HHA cung ứng cho thị trường các sản phẩm mang tính đột phá về phong cách, sáng tạo về ý tưởng, đa dạng về chủng loại; luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và khách hàng; chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng quá khứ, tự tin trong hiện tại, vững bước tiến đến tương lai. Đây chính là giá trị nền tảng giúp HHA luôn được cổ đông tin tưởng, đối tác tín nhiệm và người lao động gắn bó lâu dài.

2. Tổ chức

Chất lượng là sự sống còn của Công ty, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng để làm hài lòng khách hàng. Với phương châm trên, chúng tôi cam kết:

  • Cung cấp sản phẩm thỏa mãn yêu cầu về giao hàng đúng thời hạn, chất lượng, an toàn thực phẩm và hợp pháp.
  • Đào tạo và huấn luyện nâng cao nhận thức của công nhân về hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quá trình, sản phẩm và các yêu cầu dịch vụ.
  • Không ngừng thực hiện những hoạt động cải tiến liên tục.
  • Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 trong đó bao gồm việc tuân thủ các luật định liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm.

HHHBuilding