Chúng tôi có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22000, tiêu chuẩn thực phẩm tòan cầu BRC, HALAL trên cơ sở áp dụng HACCP, SSOP-GMP. Công ty được phép xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Châu Âu với mã code DL01 và DL157.

ASC

ASC là chữ viết tắt của Aquaculture Stewaship Council (Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản). Đây là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2009 bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Sáng Kiến Thương Mại Bền Vững Hà Lan (IDH) nhằm quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc nuôi trồng thuỷ sản có trách nhiệm.

HALAL

HALAL có nghĩa “hợp pháp” trong tiếng Ả Rập. Việc đánh giá và chứng thực thực phẩm và đồ uống halal nhằm hướng tới thương mại quốc tế và phục vụ nguời tiêu dùng Hồi giáo. Chứng nhận nhằm đảm bảo rằng sản phẩm không sử dụng các thành phần haram (trái pháp luật hoặc bị cấm) và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của Kinh Qu’ran và Shari’ah Islamia.

BRC

BRC là từ viết tắt của British Retail Consortium là tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh. Tiêu chuẩn được ra đời nhằm giúp các nhà bán lẻ về các yêu cầu đầy đủ của luật định và bảo vệ cho người tiêu dùng bằng cách cung cấp đánh giá cơ bản về các công ty cung cấp thực phẩm cho các nhà bán lẻ.

Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 ban hành. Tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn cũng nhằm mục đích cung cấp một hệ thống kiểm soát để loại trừ bất kỳ một điểm mất an toàn nào trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.

HACCP

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh, có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy hại và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy hiểm trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”.