Giá Cà Phê Sáng Ngày 02 Tháng 01 Năm 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 69.200-69.300 cơ sở

69.400-69.500 về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

69.000- 69.500 có nơi cao hơn 69.600 VNĐ Kg
Giao HCM/ Long Thành G2 70.000-70.500 VNĐ Kg
Trừ lùi USD Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16 68.100-68.300

Clean: 69.300-69.400

VNĐ Kg

Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *