Tôm Thẻ PTO Đông Lạnh

Thành phần: Tôm thẻ PTO

Kích cỡ: 31/40, 41/50, 51/60, 61/70, 71/90, 100/200, BM

Đóng gói: IQF 1kg/túi x 10/thùng