Giá Cà Phê Sáng Ngày 05 Tháng 02 Năm 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 82.000-82.100 cơ sở

82.200-82.300 về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

82.000-82.500 có nơi 83.0 VNĐ Kg
Giao HCM/ Long Thành G2 Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16,2%

 

 

83.500-83.700

Sc 16 Clean: 84.700-84.900VNĐ

   

 Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *