Giá Cà Phê Sáng Ngày 13 Tháng 03 Năm 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 91.500-92.000 cơ sở

92.100-92.500 về kho

có nơi cần cao hơn

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

90.500-92.000  có nơi cao hơn VNĐ Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16,2%

 

 

93.800-94.000

G1 S16 Clean:94.000-94.500

   

Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *