Giá Cà Phê Sáng Ngày 21 Tháng 12 Năm 2023

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 67.700-68.000 cơ sở

68.100-68.200 về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

68..500-69.000

Vol 68.500 raw coffee

Olam 68.800 G2

LDC 69.000 G2

Louis 69.000

VNĐ Kg
Giao HCM/ Long Thành G2 68.800 VNĐ Kg
Trừ lùi USD Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16 69.800-70.000 VNĐ Kg

Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *