Giá Cà Phê Sáng Ngày 02 Tháng 04 Năm 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 98.500 -98.700 cơ sở

98.800 – 99.000 về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

98.000 – 99.000 có nơi 99.600 VNĐ Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16,2% 100.300-100.500

G1 S16 Clean:101.300-101.500

Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *