Mỳ Hải Sản

Thành phần: hải sản, mì, gia vị

Đóng gói: 350gam /khay x 28/thùng