Argentina: Lượng thủy sản cập cảng giảm

Nhập Tóm Tắt VI.

Bốn tháng đầu năm 2014, lượng cập cảng thủy sản ở Argentina đạt 233.378,6 tấn, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2013 (273.298,9 tấn).

Razor_clams

 

Tổng lượng cập cảng bao gồm 133.810,9 tấn cá; 82.837,6 tấn nhuyễn thể và 16.730,1 tấn giáp xác.

Lượng cập cảng mực ống đạt cao nhất với 80.877,2 tấn, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2013 (113.107,7 tấn). Tiếp đó là cá tuyết hake với 69.363,5 tấn, giảm 10,8% so với 77.714,6 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Cá hồi ráng đạt 4.147,1 tấn; cá bơn đạt 2.293 tấn; cá hồng đạt 1.165,6 tấn; cá nhám đạt 1.149,9 tấn và cá tuyết hồng đạt 580,7 tấn.

Khai thác điệp của Argentina đạt 1.883,5 tấn trong khi khai thác tôm đạt 14.874,5 tấn, tăng 76,5% so với cùng kỳ (8.424,5 tấn).

Cảng Mar del Plata (Buenos Aires) tiếp tục dẫn đầu về sản lượng khai thác, đạt 120.294 t tấn, tiếp đến là Puerto Madryn (Chubut) với 33.617,2 tấn, Puerto Deseado (Santa Cruz) 31.560 tấn, Ushuaia (Tierra del Fuego) 18.296,6 tấn và Rawson (Rawson) 10.303,3 tấn.

Nguồn: vasep.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *