Giá Cà Phê Sáng Ngày 31 Tháng 01 Năm 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 78.400-78.500 cơ sở

 

78.600-78.700 về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

78.500-78.700 có nơi cao hơn VNĐ Kg
Giao HCM/ Long Thành G2 79.200-79.500 VNĐ Kg

Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *