Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Trường Đại học Văn Hiến
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.200.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 1.699.364 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.699.364 cổ phiếu (tỷ lệ 8,05%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/10/2019 đến ngày 14/11/2019.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa tìm đủ đối tác để thương lượng mua được đủ số lượng 2.200.000 cổ phiếu.15.11.19 BC-giao-dich-co-phieu-SJ1-VHU

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *