Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Trần Văn Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 191.656 cổ phiếu (tỷ lệ: 1,02%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 145.141 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 144.800 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46.856 cổ phiếu (tỷ lệ 0,25%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/12/2017 đến ngày 10/01/2018.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không thoả thuận được giá cổ phiếu

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1-BC ket qua giao dich co phieu cua co dong noi bo-Ong Tran Van Hau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *