Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lập ngày 17/03/2015.

– Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2015.

– Tỷ lệ thực hiện: 4:1.

– Giá quy đổi chứng khoán lẻ: Không có.

Download toàn văn Báo Cáo theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *