Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm tài chính 2024 (đã được soát xét)

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm tài chính 2024 (01/10/2023 – 31/03/2024) đã được soát xét.

Download toàn văn Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm tài chính 2024 (đã được soát xét) theo đường link sau:

SJ1 BCTC ban nien hop nhat 2024 da duoc soat xet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *