Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Năm tài chính 2021 (01/10/2020 – 30/09/2021) được lập ngày 01/12/2021 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán ngày 02/12/2021.

Download toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

SJ1-CBTT-BCTC-Hopnhat-Nam2021(da-duoc-kiem-toan)