Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 (01/10/2022 – 30/09/2023) đã được kiểm toán được lập ngày 27/11/2023.

Download toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

SJ1 BCTC hop nhat nam 2023 da duoc kiem toan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *