Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 được lập ngày 17/10/2013:

 

Download toàn văn Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *