Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 (14/09/2013)

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 (14/09/2013):

 

Download theo link bên dưới:

Link tải file