Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại khách sạn Nikko (235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp HCM). Tại đại hội, HĐQT đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch hành động năm 2022 và biểu quyết, thông qua một số nội dung đáng chú ý.

Ông Từ Thanh Phụng (giữa) – Chủ tịch đoàn; bà Phạm Thị Minh Nguyệt (trái) – Thành viên và ông Vũ Quang Chính – Thành viên.

Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch Đoàn; bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên; Ông Vũ Quang Chính – Thành viên cùng với sự tham dự cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 21.187.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các cổ đông biểu quyết tại đại hội

Sau khi làm việc nghiêm túc Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua các nội dung quan trọng:
+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021
+ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
+ Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
+ Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022
+ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ Công ty
+ Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị Công ty
+ Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021) và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 (01/10/2021 đến ngày 30/09/2022).

Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Năm tài chính 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế trên toàn cầu. Song, với chiến lược đúng đắn của HĐQT, chỉ đạo sát sao của Ban Tổng Giám đốc và tập thể CB-NV, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã đạt được nhiều thành công nhất định. Doanh thu thuần đạt 1.121.406 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 16.203 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022.

Với sự nỗ lực nội tại, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, tận dụng cơ hội kinh doanh trong kỷ nguyên số, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đặt mục tiêu đạt 1.400.000 triệu đồng doanh thu thuần, đạt 30.000 triệu đồng lợi nhuận trước thuế trong năm tài chính 2022.
Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Với tỷ lệ 89,5470% số phiếu đồng ý, ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ông Vũ Quang Chính (trái) – tân thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
Đại diện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020-2025 (Từ trái sang phải: Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên; ông Vũ Quang Chính – Thành viên; Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT và Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên

Trong đại hội, nhiều cổ đông bày tỏ sự quan tâm và đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tịch về phương hướng, kế hoạch của công ty trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19. Đại diện Đoàn Chủ tịch, ông Vũ Quang Chính – Thành viên đoàn chủ tịch cho biết: “Nhằm đảo bảo kết hoạch hành động năm tài chính 2022, cần đảm bảo nguyên liệu đầu vào luôn dồi dào, tăng cường nhập khẩu để không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tính mùa vụ của thị trường Việt Nam.
Tăng sản lượng sản xuất bằng phương pháp bổ sung máy móc, thiết bán tự động/tự động để cung cấp thị trường các sản phẩm có sản lượng lớn. Bên cạnh đó, cần tối đa công tác phòng chống dịch theo quy định của Nhà nước, đảm bảo sức khỏe, đời sống, hỗ trợ người lao động an tâm công tác là mục tiêu chính của công ty”

Ông Từ Thanh Phụng phát biểu kết thúc đại hội.

Phát biểu kết thúc Đại hội, ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã có những chia sẻ ý nghĩa: “Trong quá trình hoạt động, công ty luôn được sự quan tâm, theo dõi và góp ý của Quý cổ đông. Đây là nguồn động lực quý báu để Ban Lãnh đạo, CBNV không ngừng nỗ lực, xây dựng công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Quý cổ đông.
Tôi cũng xin tri ân Quý khách hàng, Quý đối tác, Quý cổ đông đã tin tưởng, ủng hộ, hợp tác trong suốt quá trình phát triển của công ty, cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19. Mong rằng tất cả cả chúng ta sẽ mạnh mẽ vượt qua thách thức, tạo ra nhiều giá trị to lớn, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và toàn xã hội nói chung. Chúc Quý vị nhiều sức khỏe, năm mới bình an và hạnh phúc”.