Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Sáng ngày 29/12/2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (Mã chứng khoán SJ1) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên tài chính 2024 tại Khách sạn Equatorial, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội diễn ra dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch Đoàn; bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên; ông Vũ Quang Chính – Thành viên cùng sự tham dự của 129 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 22.618.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dhcd2023 02
Ông Từ Thanh Phụng (giữa) – Chủ tịch đoàn; bà Phạm Thị Minh Nguyệt (trái) – Thành viên và ông Vũ Quang Chính (phải) – Thành viên
Tại đại hội, đại diện HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hành động năm 2024 cùng nhiều điểm mới đáng chú ý. Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua 9 nội dung quan trọng:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
  2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
  3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
  4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024
  5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023
  6. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
  7. Tờ trình Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2024
  8. Tờ trình Về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  9. Tờ trình Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
Dhcd2023 03
Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Hoạt động kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023)

Dhcd2023 04
Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Năm 2023 dù đối mặt với vô vàn thách thức từ các tác động của thị trường, nhưng Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu vẫn luôn thích ứng linh hoạt, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, thay đổi kịp thời các chiến lược kinh doanh, theo đó công ty đã đạt được kết quả kinh doanh ổn định, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong một năm nhiều thách thức.
Doanh thu thuần trong năm 2023 đạt 1,396,760 triệu đồng, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 93% so với kế hoạch.
Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 19,092 triệu đồng đạt 95% so với cùng kỳ năm 2022.
Tỷ trọng doanh thu bán hàng Giá trị gia tăng: Châu Á chiếm 68% (trong đó Hàn Quốc 35%, Nhật Bản 29%, thị trường Châu Á khác 04%), Châu Âu chiếm 31% (Bỉ 18%, Hà Lan 07%, thị trường Châu Âu khác 06%) và Úc 01%.
Đã phát triển các dòng sản phẩm mới cho xuất khẩu và nội địa như Bánh Menbosa khoai tây, rau củ tempura, tôm tẩm bột ngũ cốc, xúc xích chả lụa…
Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu ra thị trường thế giới đạt kết quả tích cực cùng việc xây dựng chính sách hiệu quả với từng khách hàng, đội ngũ Sales phát triển thêm được 14 khách hàng quốc tế mới , góp phần thúc đẩy doanh số công ty.
Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024):
Với những thách thức, khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu mục tiêu 1,600,000 triệu đồng và Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 38,000 triệu đồng.
Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024, công ty đã đề ra những giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, tài chính, nhân sự nhằm tăng cường mở rộng thị trường quốc tế, không ngừng phát triển công nghệ khoa học – kỹ thuật và đưa vào hoạt động dự án Nhà máy Happy Food nhằm mở rộng hoạt động hiệu quả theo kế hoạch 2024.
Dhcd2023 05
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (Từ trái sang phải: Bà Lê Thị Thuỳ Phương – Thành viên; Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT; Ông Vũ Quang Chính – Thành viên; Bà Huỳnh Thanh – Thành viên)

Kết thúc đại hội, ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu phát biểu và gửi lời cảm ơn đến Quý Cổ đông, Quý Đại biểu và cộng sự tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm tài chính năm 2024.

Dhcd2023 06
Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu phát biểu kết thúc đại hội

“Kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 vừa qua đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực lớn của HĐQT và toàn thể CBNV để Công ty đạt được tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành mục tiêu đặt ra và đảm bảo lợi ích cho cổ đông. HĐQT kỳ vọng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV của Công ty với tinh thần đoàn kết, quyết tâm mạnh mẽ, linh hoạt nắm bắt cơ hội để đưa Công ty phát triển bền vững trong năm tài chính 2024”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *