Giá Cà Phê Sáng Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 87.300 -87.400  cơ sở

87.500- 87.600  về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

86.500-87.000 có nơi 87.300 VNĐ Kg
Giao HCM/ Long Thành G2 87.500-87.700 VNĐ Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16,2% 88.500-88.700

Sc 16 Clean: 89.700-90.000

   

 Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *