Giá Cà Phê Sáng Ngày 08 Tháng 04 Năm 2024

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 105.000-105.500 cơ sở

105.600-106.000 về kho

VNĐ Kg
Thị trường Daklak mua xô

Market price

105.000 – 106.000 VNĐ Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16,2% 107.300-107.500

G1 S16 Clean:108.300-108.500

   

Nguồn: Tincaphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *