Giá Cà Phê Sáng Ngày 11 Tháng 12 Năm 2023

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN

ĐƠN VỊ TÍNH

CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô

61.300 -61.400 cơ sở

61.500 -61.600 về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

61.800 – 62.000

 

VNĐ

Kg

Giao HCM/ Long Thành G2

62.000-62.200

VNĐ

Kg

Trừ lùi

USD

Kg

Giao HCM  G1 Sàng 16

 62.800 -63.000

Clean :64.000 -64.200

VNĐ

Kg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *