Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 có hiệu lực từ ngày 27/02/2014

Download toàn văn Giấy chứng nhận theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *