Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 15

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 15 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 01/06/2015 do thay đổi Tên Công Ty và Vốn điều lệ.

Theo đó, kể từ ngày 01/06/2015, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 chính thức được đổi thành Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu và số vốn điều lệ mới là: 69.786.530.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng) tương đương 6.978.653 cổ phần.

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *