Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 21

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 21 được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 06/08/2019 do thay đổi vốn điều lệ như sau:

Thông tin thay đổi

Trước thay đổi Sau thay đổi
Vốn điều lệ 199.070.530.000 đồng

211.012.440.000 đồng

* Lý do thay đổi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã phát hành thành công 1.194.191 cổ phiếu để trả cổ tức.

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

SJ1-CBTT-Thay-doi-Giay-CNDKDN-lan21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *