Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 23

Ngày 17/08/2020, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần thay đổi lần thứ 23 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 14/08/2020. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về nội dung thay đổi trên Giấy phép như sau:

Thông tin thay đổi

Trước thay đổi Sau thay đổi
Vốn điều lệ 211.012.440.000 đồng

221.560.600.000 đồng

* Lý do thay đổi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã phát hành thành công 1.054.816 cổ phiếu để trả cổ tức tương đương 10.548.160.000 đồng.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

CBTT-Thay-doi-Giay-CNDKDN-lan23-SJ1-BCTGD-2020