Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (thay đổi lần thứ 26)

Ngày 31/12/2021, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0302047389, thay đổi lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 30/12/2021. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về nội dung thay đổi trên Giấy phép như sau:

Thông tin thay đổi Trước thay đổi Sau thay đổi
Người đại diện theo Pháp luật Ông Tống Văn Tùng Ông Vũ Quang Chính

* Lý do thay đổi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thay đổi Người đại diện theo Pháp luật – Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 03.2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

SJ1-GiayCNDKKD-Lan26