Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Ngày 07/06/2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhân được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/06/2019. Thông tin cụ thể như sau:

  • Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
  • Địa chỉ: 736-738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Người đại diện: Ông Tống Văn Tùng.

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh theo đường link sau:SJ1-GCN-VPDD-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *