Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp-06/06/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM ký ngày 19/03/2018. Lý do: bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  • Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Download Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:

SJ1- Giay bo sung dang ky nganh nghe – 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *