Nghị quyết số 03.2020/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 03.2020/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

  • Thời gian: 28/12/2019.
  • Địa điểm: Khách sạn REX – Số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-03-HDQT-2020