Nghị quyết số 06.2020/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 06.2020/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Như giữ chức vụ P. Tổng Giám đốc công ty.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-06-HDQT-2020