Quyết định của UBCKNN về việc Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu SJ1

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về Quyết định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu SJ1 ra công chúng như sau:

 

 

QD-328-UBCKNN-Gia-han-giay-CN_Page_1

QD-328-UBCKNN-Gia-han-giay-CN_Page_2

Download toàn văn Quyết Định theo đường link bên dưới:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *