Quyết định HĐQT ngày 22/01/2014

Ngày 22/01/2014, Hội đồng quản trị đã thông qua Quyết định số 04/QĐ-HĐQT và số 05/QĐ-HĐQT về việc  Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *