Quyết định số 01.2022/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 01.2022/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2021 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Tống Văn Tùng.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-01-HDQT-2022