Quyết định số 02.2020/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02.2020/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2020 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Như giữ chức vụ P. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-02-HDQT-2020