Quyết định số 02.2022/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02.2022/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2021 về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-02-HDQT-2022