Quyết định số 03.2019/QĐ-HĐQT ngày 08/08/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 03.2019/QĐ-HĐQT ngày 08/08/2019 về việc bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ2-CBTT-QD-03-HDQT-2019