Quyết định số 03.2020/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 03.2020/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dol giữ chức vụ P. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-03-HDQT-2020